ஈழம் articles

யாழ்ல் 4 மாத சிசு உயிரிழப்பு-வைத்தியர் இன்மையே காரணம் என்று குற்றச்சாட்டு

யாழ்ல் 4 மாத சிசு உயிரிழப்பு-வைத்தியர் இன்மையே காரணம் என்று குற்றச்சாட்டு

நான்கு மாத சிசுவொன்று ஊறணி அரசினர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு 02 மணித்தியாலத்தின் பின்னர்

தமிழ்ச் சிற்றூர்தி சுவீடன் வாழ் மக்களை நோக்கி இன்று ஸ்ரொக்கொல்ம் நகரை வந்தடைந்தது

இன்று 25.02.2014 அன்று தமிழ்ச் சிற்றூர்தி (TamilVan) சுவீடன் நாட்டின் தலைநகரத்தை வந்தடைந்து அங்கு

யேர்மனியில் என்னப்பெற்றால் நகரில் நடைபெற்ற தமிழ்த்திறன் இறுதிப் போட்டிகள்.

22.2.2014 அன்று யேர்மனியில் தமிழ்கல்விக் கழகத்தினால் நடாத்தப்படும் தமிழாலயங்களில் தமிழ்பயிலும்

Top