நல்லாட்சி அரசின் அர்பணிப்பே ஜி.எஸ்.பீ வரிச் சலுகை கிடைக்க காரணம் :பிரதமர்

மக்களின் உரிமைகளை பாதுகாத்து, ஸ்ரீலங்காவில் ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அரசாங்கம் செய்த அர்ப்பணிப்பின் பிரதிபலனாகவே ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்சலுகை நாட்டிற்கு மீண்டும் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச் சலுகை மீண்டும் நாட்டிற்கு கிடைத்தமை நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி மாத்திரமல்ல எனவும் முழு இலங்கையர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி எனவும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச் சலுகை கிடைக்கப் பெற்றதன் மூலம், ஆடை உள்ளிட்ட தேசிய உற்பத்திகளை ஐரோப்பிய சந்தைக்கு மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்யும் வாய்ப்பு கிடைப்பதாகவும் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறியுள்ளார்.

அத்துடன் இதன்மூலம் புதிய வேலைவாய்ப்புக்களும் பல வருமான மார்க்கங்களும் உருவாகும் எனவும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஜி.எஸ்.பி வரிச் சலுகையை மீண்டும் பெறுவதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்ட மற்றும் உழைத்த பலர் உள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Top