கேப்பாபிலவை விடுவிக்கக்கோரி ராணுவ முகாம் முன் சிறுவர்கள் உட்பட 5ஆவது நாளாக போராட்டம்!(காணொளி)

கேப்பாபிலவை விடுவிக்கக்கோரி ராணுவ முகாம் முன் 5ஆவது நாளாகவும் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுவருகின்றனர்.

கேப்பாபிலவை விடுவிக்கக்கோரி ராணுவ முகாம் முன் சிறுவர்கள் உட்பட 5ஆவது நாளாக போராட்டம்!

Posted by Eeladhesam News on Sonntag, 5. März 2017

Related posts

Top