8 ம் ஆண்டு தழிழ் இன அழிப்பு நாள்-பிரித்தானியா 18 மே 2017 வியாழக்கிழமை

இடம்:-பிரித்தானியா பிரதமர் வாசல்தளத்திற்கு முன்பாக
No10, Downing Street, London. SW1A 2AA

காலம்:- பகல் 2.00 மணிக்கு தமிழீழ தேசியகொடி ஏற்றலுடன் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது.

8 ம் ஆண்டு தழிழ் இன அழிப்பு நாள்-பிரித்தானியா 18 மே 2017 வியாழக்கிழமைஇடம்:-பிரித்தானியா பிரதமர் வாசல்தளத்திற்கு முன்பாகNo10, Downing Street, London. SW1A 2AAகாலம்:- பகல் 2.00 மணிக்கு தமிழீழ தேசியகொடி ஏற்றலுடன் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது.

Posted by Eeladhesam News on Samstag, 13. Mai 2017

Related posts

Top