மாவீரர் வெற்றிக்கிண்ண உதைபந்தாட்டப் போட்டி 2017 யேர்மனி, டுசில்டோர்ப்.

யேர்மனியில் தமிழர் விளையாட்டுக் கூட்டமைப்பினரால் நடாத்தப்படும் மாவீரர் வெற்றிக்கிண்ண உதைபந்தாட்டப் போட்டிகள் 24.6.2017 சனிக்கிழமை டுசில்டோர்ப் நகரில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வில் யேர்மனி முழுவதிலும் உள்ள தமிழாலயங்களின் மாணவ மாணவிகளும், மற்றும் விளையாட்டுக் கழகங்களும் பங்குகொண்டு சிறப்பித்தனர்.

இந்த மாவீரர் வெற்றிக்கிண்ண உதைபந்தாட்ட விளையாட்டுப் போட்டியில் அறுபத்தி மூன்று கழகங்கள் பங்குபற்றினார்கள் இதில் தழிழாலயங்கள் தவிர்ந்த கழகங்களாக யேர்மனியின் பல பாகங்களிலும் இருந்துவந்த பதினைந்து கழகங்கள் பங்குபற்றியமை குறிப்பிடத்தக்கது. அத்தோடு பத்தொன்பது வயதிற்கு மேற்பட்ட தமிழாலய மாணவர்களுடன் வெளிக்கழகங்கள் போட்டியிட்டமை மிகச் சிறப்பான நிகழ்வாக அமைந்தது. அத்தோடு தமிழாலய மாணவர்களின் பெண்கள் அணிகளிற்கிடையிலான உதைபந்தாட்டப் போட்டிகள் மிகச் சிறப்பாக அமைந்திருந்தது.

போட்டியில் கலந்துகொண்ட சகல அணிகளும், அவற்றைப் பார்வையிடவந்த பொதுமக்களும் மாவீரர்களின் தூய்மைக்கு மதிப்பளித்து அவர்களை மனதில் நிறுத்தி போட்டிகளின் வெற்றி தோல்விகளை சமமாக மதித்து விளையாட்டின் இறுதிவரை நின்று சிறப்பித்தமை பாராட்டத்தக்க விடயமாக அமைந்திருந்தது.

12 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில்

முதலாம் இடத்தை Kaarst தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Essen தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Meebuch தமிழாலயமும்

16 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில்

முதலாம் இடத்தை Neuss தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Essen தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Stuttgart தமிழாலயமும்

16 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் பிரிவில்

முதலாம் இடத்தை Düsseldorf தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Kaarst தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Meerbusch தமிழாலயமும்

11 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பிரிவில்

முதலாம் இடத்தை Mönchemgladbach தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Duisburg தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Münster தமிழாலயமும்

13 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பிரிவில்

முதலாம் இடத்தை Dillenburg தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Wuppertal தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Meerbusch தமிழாலயமும்

16 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆண்கள் விரிவில்

முதலாம் இடத்தை Essen தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Herne தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Stuttgart தமிழாலயமும்

19 வயதிற்கு உட்டபட்ட ஆண்கள் பிரிவில்

முதலாம் இடத்தை Mönchemgladbach தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Krefeld தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Mönchemgladbach தமிழாலயமும்

21 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பிரிவில்

முதலாம் இடத்தை Neuss தமிழாலயமும்
இரண்டாமிடத்தை Münster தமிழாலயமும்
மூன்றாமிடத்தை Leverkusen தமிழாலயமும்

21 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் பிரிவில்
முதலாம் இடத்தை Tamil Blues Frankfurt விளையாட்டுக் கழகமும்
இரண்டாமிடத்தை Münster United விளையாட்டுக் கழகமும்
மூன்றாமிடத்தை Berlin விளையாட்டுக் கழகமும்
பெற்றுக்கொண்டனர்.

Related posts

Top