தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – பிரித்தானியா

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – பிரான்ஸ்

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – யேர்மனி

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் –நெதர்லாந்து

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – சுவிஸ்

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – டென்மார்க்

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – பெல்ஜியம்