கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவெழுச்சி நாள் 21.01.2018 – சுவிஸ்

வங்கக்கடலில் வீரகாவியம் படைத்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவுகள் சுமந்த 25வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு! தொடர்டர்புடைய செய்திகள் பெருமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் சிறு அன்பளிப்புக்கள் 11ம் ஆண்டு வீரவணக்கம் தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் | 17.12.2017 நினைவு வணக்க நிகழ்வு – 17.12.2017 சுவிஸ்

பெருமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் சிறு அன்பளிப்புக்கள்

தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவெழுச்சி நாள் 21.01.2018 – சுவிஸ் வங்கக்கடலில் வீரகாவியம் படைத்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவுகள் சுமந்த 25வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு! 11ம் ஆண்டு வீரவணக்கம் தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் | 17.12.2017 நினைவு வணக்க நிகழ்வு – 17.12.2017 சுவிஸ்

11ம் ஆண்டு வீரவணக்கம் தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் | 17.12.2017

தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவெழுச்சி நாள் 21.01.2018 – சுவிஸ் வங்கக்கடலில் வீரகாவியம் படைத்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவுகள் சுமந்த 25வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு! பெருமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் சிறு அன்பளிப்புக்கள் நினைவு வணக்க நிகழ்வு – 17.12.2017 சுவிஸ்

நினைவு வணக்க நிகழ்வு – 17.12.2017 சுவிஸ்

தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவெழுச்சி நாள் 21.01.2018 – சுவிஸ் வங்கக்கடலில் வீரகாவியம் படைத்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவுகள் சுமந்த 25வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு! பெருமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் சிறு அன்பளிப்புக்கள் 11ம் ஆண்டு வீரவணக்கம் தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் | 17.12.2017

” உண்மைக்காய் எழுவோம்” – சுவிஸ் 08.01.2018 | கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்!!!

தமிழ்மக்களையும், தமிழீழத் தாயகத்தையும் பாதுகாத்து அனைத்துலகச் சட்டங்களிற்கு அமைவாகவும், தமிழ்மக்களின் தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவெழுச்சி நாள் 21.01.2018 – சுவிஸ் வங்கக்கடலில் வீரகாவியம் படைத்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவுகள் சுமந்த 25வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு! பெருமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் சிறு அன்பளிப்புக்கள் 11ம் ஆண்டு வீரவணக்கம் தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் | 17.12.2017

தமிழீழ நினைவுகளை தாங்கிய சிறப்பு வெளியீடுகள் வழமைபோன்று இவ் ஆண்டும் மாவீரர் நாளன்று வெளிவருகின்றன.

தமிழர்களின் வரலாறுகளையும், தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட நினைவுகளையும் சுமந்து 27 .11 .2017 அன்று வெளிவருகிறது புதிய சிறப்பு வெளியீடுகள் தொடர்டர்புடைய செய்திகள் சுரேஸ் பிரேமசந்திரனுடனான கூட்டு முயற்சி ஏன் சாத்திமில்லாமல் போனது? கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் விளக்கம் https://youtu.be/WsmvUP-1uq8 சர்வதேச மனிதவுரிமை நாளை முன்னிட்டு யேர்மனியில் நடைபெற்ற கவனயீர்ப்பு நிகழ்வு சர்வதேச மனிதவுரிமை நாளை முன்னிட்டு ஈழத்தமிழர்களுக்கு நடைபெற்ற/நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் இனவழிப்பு மற்றும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்காக சர்வதேச நீதி கோரும் கவனயீர்ப்பு உதயசூரியன் சின்னத்தின் கீழ் போட்டி […]