யாழ்ப்பாணத்தின் உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்

யாழ்.மாநகர சபை
தமிழரசு கட்சி :- 16
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 10
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 13
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 01
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 03
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 02

நல்லூர் பிரதேச சபை.
தமிழரசு கட்சி :- 06
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 05
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01
சுயேட்சை குழு :- 02

சாவகச்சேரி நகர சபை
தமிழரசு கட்சி :- 05
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 03
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 02
தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி :- 01
சாவகச்சேரி பிரதேச சபை

தமிழரசு கட்சி :- 13
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 03
தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி :- 01

பருத்தித்துறை பிரதேச சபை

தமிழரசு கட்சி :- 08
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 03
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 04
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 01

வல்வெட்டித்துறை நகரசபை

தமிழரசு கட்சி :- 07
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 02
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01
சுயேட்சை குழு :- 04

வடமராட்சி தென் மேற்கு பிரதேச சபை

தமிழரசு கட்சி :- 09
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 03
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 07
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 03
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 07

வலி. வடக்கு பிரதேச சபை

தமிழரசு கட்சி :- 17
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 08
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 04

வலி. கிழக்கு பிரதேச சபை.

தமிழரசு கட்சி :- 13
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 06
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :-03
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 03
சுயேட்சை குழு :- 04

வலி.தென் மேற்கு பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 12
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 07
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 04
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

ஊர்காவற்துறை பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 05
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 07
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 01

வேலணை பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 08
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 06
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 01
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 01
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 02

வலி.தெற்கு பிரதேச சபை.
தமிழரசு கட்சி :- 12
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 07
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 04
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

காரைநகர் பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 03
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02
சுயேட்சை குழு :- 03
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 01
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02

பருத்தித்துறை நகர சபை
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06
தமிழரசு கட்சி :- 05
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02
தமிழர் விடுதலை கூட்டணி :-01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 00
சுயேட்சை குழு :- 01

வலி.மேற்கு பிரதேச சபை

தமிழரசு கட்சி :- 09
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :-
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 03
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01
சுயேட்சை குழு :- 02

நெடுந்தீவு பிரதேச சபை

தமிழரசு கட்சி :- 04
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 06
சுயேட்சை குழு :- 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01

About இலக்கியன்

மறுமொழி இடவும்