புதிய உறுப்பினர்கள் பதவியேற்பு.

வடமாகாணசபையின் புதிய உறுப்பினர்க ள் இருவர் இன்றைய தினம் பதவியேற்று ள்ளார்கள்.

மாகாணசபை உறுப்பினர்களான இமானு வேல் ஆனோல்ட், முகம்மட் றைஸ் ஆகிய இருவரும் பதவி விலகியிருந்தனர்.

இந்த இடைவெளிக்கு புதிய உறுப்பினர்க ளாக ச.குகதாஸ், மற்றும் அத்துல் நியாஸ் சீனி முகம்மட் ஆகிய இரு உறுப்பினர்கள்

இன்று நடைபெற்ற வடமாகாண சபையின் 117வது அமர்வில் உத்தியோகபூர்வமாக பத வியேற்றுள்ளனர்.

About இலக்கியன்

மறுமொழி இடவும்