அனைத்து மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களும் தயாரானது

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பல மாவீர் துயிலும் இல்லங்களில் மாவீரர் தின ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதன்டி,

முள்ளியவளை

தேராவில்

தேவிபுரம்

இரணைப்பாலை

About சாதுரியன்

மறுமொழி இடவும்