மாவீரர்நாளை நினைவுகூர தயாராகுங்கள் – மக்களுக்கு அழைப்பு

தமிழ் மக்­க­ளின் விடு­த­லைக்­காக தமது இன்­னு­யிர்­களை உவந்­த­ளித்த புனி­தர்­க­ளா­கிய மாவீ­ரர்­களை நினை­வு­கூ­ரு­வ­தற்­காக எதிர்­வ­ரும் நவம்­பர்-27 மாவீ­ரர் நாளைக் கடைப்­பி­டிப்­ப­தற்கு இப்­போதே தயா­ரா­கு­மாறு கிளி­நொச்சி மாவட்ட மாவீ­ரர் பணிக்­குழு அழைப்பு விடுத்­துள்­ளது.

கிளி­நொச்சி மாவீ­ரர் பணிக்­கு­ழு­வின் செய்­தி­யா­ளர் சந்­திப்பு கிளி­நொச்சி மாவட்ட வைத்­தி­ய­சாலை முன்­பா­வுள்ள இடத்­தில் நேற்று மாலை நடை­பெற்­றது. அங்கு பணிப்­புழு இவ்­வாறு அழைப்பு விடுத்­தது.

கிளி­நொச்சி மாவட்ட மாவீ­ரர் பணிக்­கு­ழு­வின் தலை­வர் சுப்­பி­ர­ம­ணி­யம் பசு­ப­திப்­பிள்ளை இது தொடர்­பில் மேலும் தெரி­வித்­தவை வரு­மாறு:

தமிழ் மக்­க­ளின் விடு­த­லைக்­காக தாம் வாழ­வேண்­டிய வய­தில் தம்­மையே கொடை­யாக்­கிய புனி­தர்­க­ளா­கிய மாவீ­ரர்­களை ஒவ்­வொரு வரு­ட­மும் நவம்­பர்-27 ஆம் திகதி மாவீ­ரர் நாளாக தமி­ழர் தாய­கத்­தி­லும் புலம்­பெ­யர் தேசங்­க­ளி­லும் தமிழ் மக்­கள் மிக­வும் உணர்­வெ­ழுச்­சி­யா­கக் கடைப்­பி­டிப்­பது வழமை.

அந்த வகை­யில் இந்­த­மு­றை­யும் கிளி­நொச்சி மாவட்­டத்­தி­லுள்ள கன­க­பு­ரம் மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லம், முழங்­கா­வில் மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லம் ஆகி­ய­வற்­றில் உணர்­வெ­ழுச்­சி­யா­கக் கடைப்­பி­டிக்­கத் தயா­ராகி வரு­கின்­றோம்.

2008 ஆம் ஆண்­டின் பின்­னர் 7 வரு­டங்­கள் தமி­ழர் தாய­கப் பகு­தி­க­ளி­லுள்ள மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லங்­க­ளில் தமிழ் மக்­கள் தமது உற­வு­க­ளான மாவீ­ரர்­களை விதைத்த கல்­ல­றை­க­ளில் சுட­ரேற்றி நினை­வு­கூர முடி­யா­த­படி இரா­ணு­வத்­தி­னர் மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லங்­களை இடித்­த­ழித்­துத் துவம்­சம் செய்­தி­ருந்­த­னர்.

மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லங்­க­ளி­லுள்ள மாவீ­ரர்­க­ளின் கல்­ல­றை­க­ளின் மேல் இரா­ணு­வ­மு­காம்­க­ளும் அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. இரா­ணுவ அச்­சு­றுத்­தல்­க­ளும் காணப்­பட்­டன.

ஆட்சி மாற்­றத்­தைத் தொடர்ந்து கிளி­நொச்சி மாவட்­டத்­தி­லுள்ள மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லங்­க­ளி­லி­ருந்த இரா­ணுவ முகாம்­கள் அகற்­றப்­பட்டு துயி­லும் இல்­லங்­கள் இரா­ணு­வக் கண்­கா­ணிப்­பின் கீழ் காணப்­பட்­டன.

மாவீ­ரர்­க­ளான தமது உற­வு­களை மாவீ­ரர் நாளில் மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லத்­தில் நினை­வு­கூ­ரு­வ­தற்­கா­கக் காத்­தி­ருந்த மாவீ­ரர்­க­ளின் உற­வு­கள் கடந்த வரு­டம் கிளி­நொச்சி மாவீ­ரர் துயி­லு­மில்­லங்­க­ளுள் தற்­து­ணி­வா­கச் சென்று சிர­ம­தா­னம் செய்து கடந்த வரு­டம் மாவீ­ரர் நாள் நிகழ்­வு­களை மிக­வும் உணர்­வெ­ழுச்­சி­யா­கக் கடைப்­பி­டித்­தி­ருந்­தோம்.

ஆனா­லும் தமி­ழர் தாய­கத்­தின் பல பாகங்­க­ளி­லும் உள்ள மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லங்­க­ளின் மீது இரா­ணுவ முகாம்­கள் தற்­போ­தும் காணப்­ப­டு­கின்­றன. அவை எப்­போது விடு­விக்­கப்­ப­டும், அங்கு விதைக்­கப்­பட்ட எமது உற­வு­க­ளான புனி­தர்­களை எப்­போது அங்கே அவர்­க­ளின் கல்­ல­றை­க­ளில் நினை­வு­கூ­ரப்­போ­கின்­றோம் என்ற எதிர்­பார்ப்­புக்­க­ளு­ட­னும் ஏக்­கத்­து­ட­னுமே நாம் இருக்­கி­றோம்.

கிளி­நொச்சி மாவட்­டத்­தி­லுள்ள மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லங்­க­ளான கன­க­பு­ரம் மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லம், முழங்­கா­வில் மாவீ­ரர் துயி­லும் இல்­லம் ஆகி­ய­வற்­றில் இந்­த­மு­றை­யும் மிக­வும் உணர்­வெ­ழுச்­சி­யாக மாவீ­ரர் நாள் நிகழ்­வு­கள் நடை­பெ­ற­வுள்­ளன.

மாவீ­ரர் நாள் நிகழ்­வு­களை உணர்­வெ­ழுச்­சி­யா­க­வும் சீரான ஒழுங்­கு­ப­டுத்­த­லு­ட­னும் கடைப்­பி­டிப்­ப­தற்­காக மாவீ­ரர் நாள் ஒழுங்­க­மைப்­புப் பணிக்­குழு அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

கிளி­நொச்­சி­யின் பல பாகங்­க­ளி­லும் இருந்­தும் மாவீ­ரர்­க­ளது உற­வி­னர்­கள், முன்­னாள் போரா­ளி­கள், மத­கு­ரு­மார் ஆகி­யோரை உள்­ள­டக்கி சட்­டப்­படி பிர­தேச சபை­யி­னது அனு­ம­தி­யு­டன் இந்­தப் பணிக்­குழு அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

தமிழ் மக்­க­ளின் விடு­த­லைக்­கா­கப் போரா­டிய தமி­ழீழ விடு­த­லைப் புலி­கள் அமைப்­பில் இணைந்து தமி­ழர்­க­ளின் விடி­வுக்­கா­கப் போராடி தம் இன்­னு­யி­ரையே கொடை­யாக்­கிய எமது மாவீ­ரர்­களை நவம்­பர்-27 அன்­றைய தினம் நினை­வு­கூ­ரு­வ­தற்கு தயா­ரா­கும் நாம் அர­சி­ய­லுக்­கப்­பால் சென்று கட்சி பேதங்­களை மறந்து நாம் எல்­லோ­ரும் உணர்­வுள்ள தமி­ழர்­கள் என்ற எண்­ணத்­து­டன் செயற்­ப­டத் தயா­ரா­கு­வோம் – என்­றார்.

தொடர்டர்புடைய செய்திகள்
தமிழ் தேசிய இன விடுதலைப் போராட்டமானது நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னர் ஒரு மேட்டுக்குடியினரின் கைளிலும், சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் மேட்டுக்குடியினர்
தமிழீழ விடுதலைக்காய் களமாடி, வழிகாட்டி விழிமூடிய உத்தமர்களை நினைவுகூரும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர்நாள் நிகழ்வானது மிகவும் பேரெழுச்சியுடன் உணர்வுபூர்வமாக சுவிசில்
வடமராட்சி கிழக்கு உடுத்துறை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் மாவீரர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. வடமராட்சி கிழக்கு உட்பட பல பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த

About இலக்கியன்

மறுமொழி இடவும்

*