கூட்டமைப்பு தங்களது சுயகௌரவத்தினை இழந்து ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து – கருணா

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்று தனது சுயகௌரவத்தினை இழந்து, ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து யாழ். மாவட்டத்தில் ஆட்சியமைத்துள்ளதாக சிறிலங்கா அரச தொடர்டர்புடைய செய்திகள் வெளிவந்தது இலங்கையின் பணக்கார அரசியல்வாதிகள் பட்டியல்; கருணா ஐந்தாமிடம்!! இலங்கையின் அரசியல்வாதிகளில் அதிகம் பணக்காரர்களான முதல் பத்துப் பேரின் பெயர் வரிசையை அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற வர்த்தக இதழான சஞ்சிகையை சுயேட்சையாக களமிறங்குகிறார் கருணா! எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் எந்த பெரும் கட்சிகளுடனும் இணையாது சுயேட்சையாக போட்டியிடப்போவதாக முன்னாள் பிரதியமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் […]

வெளிவந்தது இலங்கையின் பணக்கார அரசியல்வாதிகள் பட்டியல்; கருணா ஐந்தாமிடம்!!

இலங்கையின் அரசியல்வாதிகளில் அதிகம் பணக்காரர்களான முதல் பத்துப் பேரின் பெயர் வரிசையை அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற வர்த்தக தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கூட்டமைப்பு தங்களது சுயகௌரவத்தினை இழந்து ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து – கருணா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்று தனது சுயகௌரவத்தினை இழந்து, ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து யாழ். மாவட்டத்தில் ஆட்சியமைத்துள்ளதாக சிறிலங்கா அரச முகவர் சுயேட்சையாக களமிறங்குகிறார் கருணா! எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் எந்த பெரும் கட்சிகளுடனும் இணையாது சுயேட்சையாக போட்டியிடப்போவதாக முன்னாள் பிரதியமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் […]

சுயேட்சையாக களமிறங்குகிறார் கருணா!

எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் எந்த பெரும் கட்சிகளுடனும் இணையாது சுயேட்சையாக தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கூட்டமைப்பு தங்களது சுயகௌரவத்தினை இழந்து ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து – கருணா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்று தனது சுயகௌரவத்தினை இழந்து, ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து யாழ். மாவட்டத்தில் ஆட்சியமைத்துள்ளதாக சிறிலங்கா அரச முகவர் வெளிவந்தது இலங்கையின் பணக்கார அரசியல்வாதிகள் பட்டியல்; கருணா ஐந்தாமிடம்!! இலங்கையின் அரசியல்வாதிகளில் அதிகம் பணக்காரர்களான முதல் பத்துப் பேரின் பெயர் வரிசையை அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற வர்த்தக இதழான […]

துரோகி கருணா விடுதலை

அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான அதிசொகுசு வாகனத்தை முறைகேடாக தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கூட்டமைப்பு தங்களது சுயகௌரவத்தினை இழந்து ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து – கருணா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்று தனது சுயகௌரவத்தினை இழந்து, ஈ.பி.டி.பி.யுடன் இணைந்து யாழ். மாவட்டத்தில் ஆட்சியமைத்துள்ளதாக சிறிலங்கா அரச முகவர் வெளிவந்தது இலங்கையின் பணக்கார அரசியல்வாதிகள் பட்டியல்; கருணா ஐந்தாமிடம்!! இலங்கையின் அரசியல்வாதிகளில் அதிகம் பணக்காரர்களான முதல் பத்துப் பேரின் பெயர் வரிசையை அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற வர்த்தக இதழான சஞ்சிகையை சுயேட்சையாக களமிறங்குகிறார் கருணா! […]