மங்கள சமரவீர முல்லைத்தீவுக்கு விஜயம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்ட இலங்கை நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்கள் மாவட்ட செயலகத்தில் விவசாயிகள் மற்றும்

யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட காயங்களை ஆற்றுப்படுத்த பல ஆண்டுகள் தேவை – மங்கள சமரவீர

யுத்தம் நிறைவடைந்த போதிலும் அதனால் யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட காயங்களை ஆற்றுவதற்கு பல