துப்பாக்கிச்சூடு ஒருவர் பலி

மொரட்டுமுல்ல பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட கட்டுபெத்த, சுதர்மாராம வீதியிலுள்ள வீடொன்றின் முன்னால் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிப் பிரயோகத்தில் நபரொருவர்