தனி­நாட்டு கோரிக்­கை­யின் தேவை தணி­ய­வில்லை!!

தமி­ழீ­ழக் கோரிக்­கையை, தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யைக் கைவிட்­டு­விட்­டோம் என்று தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு பகி­ரங்­க­மாக அறி­வித்­து­விட்ட நிலை­யி­லும், தொடர்ந்து அந்­தக் கருத்தை ஆணித்தரமாக வலி­யு­றுத்தி, ஒரு­மித்த, பிரிக்­கப்­ப­ட­மு­டி­யாத நாட்­டுக்­குள் ஒரு தீர்­வைக் காண்­பதே தமது குறிக்­கோள் என்று பகி­ரங்­க­மாக அறி­வித்­துள்ள நிலை­யி­லும், தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யைத் தமி­ழர்­கள் இன்­றைய நிலை­யில், கைவிட்­டு­வி­டக் கூடாது என்று வலி­யு­றுத்­தி­யி­ருக்­கி­றார் கலா­நிதி விக்­கி­ர­ம­பாகு கரு­ணா­ரத்ன.

தமி­ழ் அரசுக் கட்­சி­யின் நிறு­வு­ன­ரும் ஈழத்­தின் காந்தி என அழைக்­கப்­ப­டு­ப­வ­ரு­மான தந்தை செல்­வா­வின் 41ஆவது நினைவு தின நிகழ்வு நேற்­று­முன்­தி­னம் யாழ்ப்­பா­ணத்­தில் இடம்­பெற்­ற­போது கரு­ணா­ரத்ன இந்­தக் கருத்தை வலி­யு­றுத்­தி­னார்.

தமது ஆதிக்­கத்­தின் கீழே­தான் மற்­ற­வர்­கள் அடி­ப­ணிந்து செயற்­ப­ட­வேண்­டும் என்ற நோக்­கோ­டு­தான் சிங்­கள ஆட்­சி­யா­ளர்­கள் எப்­போ­துமே இயங்­கு­கி­றார்­கள் என்­ப­தால், தமி­ழர்­கள் தமது தமிழ் அர­சுக்­கான தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கையை விட்­டுக்­கொ­டுக்­கக் கூ­டாது என்­பது அவ­ரது வாதம்.

விக்­கி­ர­ம­பாகு கரு­ணா­ரத்ன சிங்­க­ளத் தலை­வர்­கள் மத்­தி­யில் நேர்­மை­யும் துணிச்­ச­லும் கொண்ட ஒரு­வர். தமி­ழர்­க­ளின் பிரச்­சி­னையை தமி­ழர்­க­ளின் பக்­க­மி­ருந்து பார்க்­க­வும் உய்த்­து­ண­ர­வும் கூடிய பக்­கு­வம் கொண்­ட­வர்.

நீண்ட கால­மா­கவே தமி­ழர்­க­ளின் உரி­மை­க­ளுக்­காக வெளிப்­ப­டை­யா­கக் குரல் கொடுத்து வரு­ப­வர். பௌத்த, சிங்­கள பேரி­ன­வா­தத்­திற்­குள் சிக்­குண்­டுள்ள பெரும்­பான்மை மக்­க­ளின் வாக்கு ஆத­ர­வைக் கொண்­டி­ருக்­கா­த­வர் என்­கி­ற­போ­திலும், நாட்­டின் அர­சி­யல் குறித்­துத் தீர்க்­க­மான பார்­வை­யு­டைய மிகச் சொற்­ப­மான சிங்­க­ள­வர்­க­ளில் ஒரு­வர் என்று குறிப்­பிட்­டுக்­கூ­றக்­கூ­டி­ய­வர். சிங்­க­ளப் பேரி­ன­வா­தக் கூறு­க­ளைப் பற்­றிய நுட்­ப­மான அறி­வு­டை­ய­வர்.

இன்று இருக்­கும் அர­சி­யல் கள­நி­ல­வ­ரத்­தைப் பொறுத்­த­வரை தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யைத் தமி­ழர்­கள் கைவிட்­டு­வி­டக்­கூ­டாது என்று அவர்­தான் கூறு­கின்­றார். அதா­வது, பிரிக்­கப்­ப­ட­மு­டி­யாத ஒரு­மித்த நாட்­டுக்­குள் கூட்­டாட்­சித் தீர்வு என்று என்­ன­தான் தமி­ழர்­கள் காட்­டுக் கத்­தல் கத்­தி­னா­லும், சிங்­க­ளப் பெரும்­பான்­மை­வாத ஆட்­சி­யா­ளர்­கள் அதைப் பொருட்­ப­டுத்­தப்­போ­வ­தில்லை, அத்­த­கைய ஒரு தீர்­வைத் தரப்­போ­வ­து­மில்லை என்­ப­தைத்­தான் அவர் குறிப்­பி­டு­கின்­றார்.

சிங்­க­ள­வர்­க­ளி­டம் மனோ­நிலை மாற்­றம் ஏற்­ப­ட­வில்லை என்­பதை அவர் இடித்­து­ரைக்­கின்­றார். அத்­த­கைய மாற்­றம் ஒன்று ஏற்­ப­டாத வரைக்­கும் பிரிந்து செல்­வ­தைத் தவிர தமிழ் மக்­க­ளுக்கு மாற்­றுத் தீர்வு ஒன்று இல்லை என்­ப­தைச் சொல்­கி­றார்.

சிங்­க­ள­வர்­க­ளின் இந்­தப் போக்­குக் குறித்து, ஜன­நா­யக மக்­கள் முன்­ன­ணி­யின் தலை­வர் மனோ கணே­சன்­கூட அண்­மை­யில் இது­போன்­ற­தொரு கருத்­தைத் தெரி­வித்­தி­ருந்­தார். தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யைக் கூட்­ட­மைப்­புக் கைவிட்­டு­விட்­ட­மை­யைச் சிங்­க­ள­வர்­கள் மதிக்­க­வே­யில்லை, கணக்­கில்­கூட எடுத்­துக்­கொள்­ள­வில்லை என்று அவர் தெரி­வித்­தி­ருந்­தார்.

உண்­மை­யும் அது­தான். தனி­நாடு வேண்­டும் என்று கேட்ட தமி­ழர்­கள் ஆயு­தப் போரில் தோற்­க­டிக்­கப்­பட்­ட­தன் பின்­னர், தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யைக் கைவிட்­ட­மை­யைச் சிங்­க­ளத் தலை­வர்­க­ளும் சமூ­க­மும் மதிக்­க­வே­யில்லை.

போரில் தமி­ழர்­க­ளைத் தோற்­க­டித்­த­தால்­தான் அவர்­கள் தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யைக் கைவிட்­டார்­கள் என்­றும், வாய்ப்­புக் கிடைத்­தால் மீண்­டும் அது­போன்­ற­தொரு பிரி­வி­னைக் கோரிக்­கையை அவர்­கள் முன்­னெ­டுப்­பார்f­கள் என்­றும் அச்­சப்­ப­டு­கின்­றார்­கள்.

கூட்­டாட்­சித் தீர்வு ஒன்றை நோக்கி முன்­னே­று­வது என்­பது தமி­ழர்­க­ளுக்­குத் தனி­நாட்­டைப் பிரித்­துக்­கொ­டுப்­ப­தற்­கான முயற்­சி­தான் என்று கரு­து­கின்­றார்­கள். அத­னா­லேயே தமி­ழர்­க­ளுக்கு அதி­கா­ரத்­தைப் பிரித்­துக் கொடுப்­ப­தற்­குத் தயங்­கு­கி­றார்­கள்.

தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யைக் கைவி­டு­வ­தாக, பன்­னாட்­டுச் சமூ­கத்­தின் வலி­யு­றுத்­த­லைத் தொடர்ந்து தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு பகி­ரங்­க­மாக அறி­வித்த பின்­னர்­கூட ,சிங்­க­ள­வர்­க­ளின் அச்­சம் நீங்­க­வில்லை. அந்த அச்­சம் நீங்­கு­வ­தற்­கான வாய்ப்­பு­கள் இல்லை என்­ப­தை­யும் அதற்­கான கார­ணத்­தை­யும்­தான் சொல்­லி­யி­ருக்­கி­றார் கலா­நிதி விக்­கி­ர­ம­பாகு கரு­ணா­ரத்ன.

தமிழ் அர­சி­யல் கட்­சி­கள் முக்­கி­ய­மா­கக் கவ­னத்­தில் கொள்­ள­வேண்­டி­ய­தொரு கருத்து இது. தனி­நாடு பற்­றிப் பேசு­வதே பாவம் என்­கிற நிலையை எட்­டி­விட்ட தமிழ்க் கட்­சி­கள் அனைத்­துக்­கும் இது கசப்­பான செய்­தி­தான் என்­றா­லும், தமது அர­சி­யல் பாதையை மறு­ப­ரி­சீ­லனை செய்­ய­வேண்­டிய கட்­டா­யத்­தில் அவை உள்­ளன என்­பதை உணர்த்­திச் சென்­றி­ருக்­கின்­றது விக்­கி­ர­ம­பா­கு­வின் பேச்சு.

தொடர்டர்புடைய செய்திகள்
பாரதத்தின் வஞ்சகத்தனத்தை உலகிற்கு தோலுரித்துக் காட்டி அகிம்சையின் உச்சம் தொட்டு வீரமரணம் அடைந்த தியாக தீபம் லெப்.கேணல் திலீபன் அண்ணாவின்
சம்பந்தப்பட்ட தரப்புக்கள் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் உண்ணாவிரதமிருக்கும் அரசியல் கைதிகளின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஐ. நா
புதிய அரசியல் தீர்வு முயற்சி தோல்வியடைந்தால் நாட்டில் மீண்டும் மோதல் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு என எதிர்கட்சித் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் இந்திய

About இலக்கியன்

மறுமொழி இடவும்

*