தலைமையை தருகிறேன் – மறைமுகமாக கஜேந்திரகுமாருக்கு அழைப்பு விடுக்கும் ஆனந்த சங்கரி

மாறுபட்ட அணியில் நின்று தேர்தல் கேட்கின்றவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து தொடர்டர்புடைய செய்திகள் கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர்களை ரணில் தெரிவு செய்கிறார்-ஆனந்தசங்கரி வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு, சமஷ்டி முறையிலான அதிகார பகிர்வு தொடர்பில் தாம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாக தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் எதிர்வரும் தேர்தலில் கூட்டணி போட்டியிடும்! எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் தம்முடன் இணைந்து போட்டியிடப் பல கட்சிகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் தொடர்பில் தாம் பரிசீலனை கூட்டமைப்புக்கு போட்டியாக உருவாகும் புதிய கூட்டணி! எதிர்வரும் உள்ளுராட்சி […]

கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர்களை ரணில் தெரிவு செய்கிறார்-ஆனந்தசங்கரி

வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு, சமஷ்டி முறையிலான அதிகார பகிர்வு தொடர்பில் தாம் தொடர்ந்து தொடர்டர்புடைய செய்திகள் தலைமையை தருகிறேன் – மறைமுகமாக கஜேந்திரகுமாருக்கு அழைப்பு விடுக்கும் ஆனந்த சங்கரி மாறுபட்ட அணியில் நின்று தேர்தல் கேட்கின்றவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து வந்தால் கட்சித் தலைமையையும் விட்டுக்கொடுக்கத் தான் தயார் என தமிழர் எதிர்வரும் தேர்தலில் கூட்டணி போட்டியிடும்! எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் தம்முடன் இணைந்து போட்டியிடப் பல கட்சிகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் தொடர்பில் தாம் பரிசீலனை […]

எதிர்வரும் தேர்தலில் கூட்டணி போட்டியிடும்!

எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் தம்முடன் இணைந்து போட்டியிடப் பல கட்சிகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்டர்புடைய செய்திகள் தலைமையை தருகிறேன் – மறைமுகமாக கஜேந்திரகுமாருக்கு அழைப்பு விடுக்கும் ஆனந்த சங்கரி மாறுபட்ட அணியில் நின்று தேர்தல் கேட்கின்றவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து வந்தால் கட்சித் தலைமையையும் விட்டுக்கொடுக்கத் தான் தயார் என தமிழர் கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர்களை ரணில் தெரிவு செய்கிறார்-ஆனந்தசங்கரி வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு, சமஷ்டி முறையிலான அதிகார பகிர்வு தொடர்பில் தாம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாக தமிழர் […]

கூட்டமைப்புக்கு போட்டியாக உருவாகும் புதிய கூட்டணி!

எதிர்வரும் உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தலை இலக்கு வைத்து, வடக்கு கிழக்கில் புதிய தமிழ் கூட்டமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி தொடர்டர்புடைய செய்திகள் தலைமையை தருகிறேன் – மறைமுகமாக கஜேந்திரகுமாருக்கு அழைப்பு விடுக்கும் ஆனந்த சங்கரி மாறுபட்ட அணியில் நின்று தேர்தல் கேட்கின்றவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து வந்தால் கட்சித் தலைமையையும் விட்டுக்கொடுக்கத் தான் தயார் என தமிழர் கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர்களை ரணில் தெரிவு செய்கிறார்-ஆனந்தசங்கரி வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு, சமஷ்டி முறையிலான அதிகார பகிர்வு தொடர்பில் தாம் […]