கடன் சுமைக்கு முகம் கொடுத்து அபிவிருத்தி நடவடிக்கைள் முன்னெடுக்கப்படும் – பிரதமர்

நாட்டின் கடன் சுமைக்கு முகம் கொடுத்து அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் என சிறீலங்கா பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான இடைக்கால அறிக்கை சிறீலங்கா பிரதமரால் சமர்ப்பிப்பு

புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பாக இடைக்கால அறிக்கையை சிறீலங்கா பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அரசியலமைப்பு