எங்கள்தேசத்தின் தலைவா வாழ்க நீ பல்லாண்டு-! சி.தி.குமரன்

உலகத்தின் எத்தனையோ நாடுகளில் மக்கள் மூடநம்பிக்கைக்குள்ளும் அடிமைத்தனத்துள்ளுள்ளும் அகப்பட்டு

எவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் தாயகத்தை மீட்க முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக அதைச்செய்யவேண்டும் தீர்க்க தரிசனத்துடன் 89ல் உரைத்த தலைவர்

1989ல் முதல் மாவீரர் நாளை பிரகடனம் செய்து தலைவர் பிரபாகரன் ஆற்றிய உரையின் முன்னுணர்ந்த எண்ணப்பாடுகளின் முக்கியத்துவம் கருதி தருகின்றோம்.

வவுனியா ஜோசெப் முகாம் மீதான மும்முனை தாக்குதலின் முழு வடிவம்!

வான் புலிகள் மற்றும் கேணல் கிட்டு பீரங்கிப் படையணி ஆகியவற்றின் துணையுடன் 09.09.2008 அன்று இப்பத்து கரும்புலி